Odzyskaj to co potrzebujesz

Blog to przestrzeń, gdzie odzyskasz to co Cię straciłeś, ukoisz nerwy, wzbogacisz i wzmocnisz pewność siebie. Skupimy się na Twoim rozwoju.

Jak odzyskać skonfiskowane prawo jazdy

Jak odzyskać skonfiskowane prawo jazdy

Niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało skonfiskowane przez stan, ponieważ zostałeś uznany za winnego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym (DWI), czy też zostałeś złapany na przekroczeniu prędkości, istnieją kroki, które możesz podjąć, aby odzyskać swoje prawo jazdy.

Złożenie wniosku o administracyjne odebranie prawa jazdy za DWI

Odzyskanie prawa jazdy po aresztowaniu za DWI jest trudnym zadaniem, ale możliwym do wykonania z pomocą doświadczonego obrońcy DWI. Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku o pozwolenie, prawo jazdy lub kartę identyfikacyjną dla osób nie będących kierowcami (MV-44). Po złożeniu wniosku otrzymasz odpowiedź z Driver Improvement Unit, w której wyjaśnione zostaną kolejne kroki.

Aby uzyskać przywrócenie prawa jazdy, należy uiścić opłatę za przywrócenie prawa jazdy. Opłata ta wynosi zazwyczaj 100 dolarów. Opłata nie podlega zwrotowi. Jeśli muszą Państwo uiścić opłatę przed zakończeniem okresu cofnięcia, należy ją przesłać pocztą. Po przeprowadzeniu rozprawy i stwierdzeniu przez sędziego, że wniosek został złożony prawidłowo, będziesz mógł prowadzić samochód do czasu zakończenia okresu cofnięcia.

Aby uzyskać zgodę na ponowne przyznanie prawa jazdy, musi Pan/Pani wykazać, że jest Pan/Pani finansowo odpowiedzialny/a za swoją przyszłość. Mogą Państwo uzyskać licencję warunkową, która jest specjalnym rodzajem licencji, pozwalającym na prowadzenie pojazdu z pewnymi ograniczeniami. Będziesz musiał również zapisać się na program zwany Drinking Driver Program, który obejmuje edukację w klasie i badania przesiewowe.

Podczas przesłuchania ALR, oficer przesłuchujący zbada dowody przedstawione przez oficera aresztującego i określi, czy Pani/Pana prawo jazdy powinno zostać przywrócone. W zależności od okoliczności, może być konieczne złożenie wniosku na piśmie.

Oprócz złożenia wniosku o przesłuchanie w sprawie administracyjnego odebrania prawa jazdy, można również spróbować odwołać się od zawieszenia prawa jazdy. Odwołania można składać w ciągu sześćdziesięciu dni od otrzymania wstępnego zawiadomienia. Jeżeli jednak nie odwołają się Państwo od decyzji do końca okresu sześćdziesięciu dni, Państwa wniosek zostanie zignorowany. Możesz poprosić adwokata o złożenie odwołania w Twoim imieniu.

Aby złożyć wniosek o przesłuchanie ALR, należy wypełnić formularz znany jako New York Vehicle and Traffic Law SS 1194(c). Należy dołączyć bezzwrotną opłatę w wysokości 100 dolarów oraz inne istotne informacje. Ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami na formularzu ALR. Niezastosowanie się do nich spowoduje opóźnienia w rozpatrywaniu wniosku o relicencję.

Dział doskonalenia kierowców DMV przeanalizuje całą Pana/Pani historię jazdy i określi, czy kwalifikuje się Pan/Pani do ponownego przyznania prawa jazdy zgodnie z prawem stanu Nowy Jork. Jeśli nie kwalifikujesz się do ponownego przyznania licencji, możesz ubiegać się o tymczasowe pozwolenie, które pozwoli Ci na prowadzenie pojazdu do czasu rozwiązania Twojej sprawy. W trakcie procesu przywracania prawa jazdy, będziesz musiał zdać test wzroku i test wiedzy. Jeśli zostałeś skazany za DWI, będziesz musiał również zapisać się na program dla pijanych kierowców.

DIU nie zatwierdzi Pani/Pana wniosku o ponowne wydanie licencji, jeśli nie przedstawi Pani/Pan wiarygodnej dokumentacji, np. dowodu, że uczestniczyła/ł Pani/Pan w zajęciach z zakresu edukacji alkoholowej. Należy również pamiętać, że DIU posiada własne zasady i reguły, które mogą ulec zmianie. Ponadto, należy skonsultować się z adwokatem obrony DWI przed złożeniem wniosku, aby uniknąć potencjalnych grzywien i kar.

Wniosek o przesłuchanie przez DMV

Niezależnie od tego, czy grozi Ci zawieszenie prawa jazdy, czy też już utraciłeś uprawnienia do prowadzenia pojazdów, możesz złożyć wniosek o przesłuchanie przez DMV. Da to Państwu możliwość oczyszczenia swojego imienia i powrotu na drogę. Ważne jest, aby działać szybko. Jeśli nie podejmiesz działań, możesz stracić prawo jazdy lub możesz skończyć spędzając noc w więzieniu. Ważne jest, aby wiedzieć, jak proces działa, zanim zaczniesz. Możesz albo wysłać pocztą zawiadomienie o swoim wniosku, lub możesz odwiedzić biuro DMV. W zależności od przyczyny zawieszenia prawa jazdy, może być konieczne zapłacenie grzywien i opłat zanim prawo jazdy zostanie przywrócone.

Przesłuchanie DMV jest oddzielnym postępowaniem od sprawy karnej DUI. W sprawie karnej DUI, prokurator musi udowodnić, że prowadzili Państwo samochód pod wpływem. W sprawie DMV DUI ciężar dowodu jest jednak mniejszy. Dzięki temu organom ścigania łatwiej jest wygrać sprawę. Prokurator musi również wykazać, że byli Państwo pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych substancji. Jeśli przegrasz przesłuchanie w DMV, nadal będziesz miał możliwość odwołania się od decyzji. Jeśli wygrasz, będziesz mógł odzyskać swoje uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Posiadanie wykwalifikowanego obrońcy DUI po swojej stronie jest najlepszym sposobem na pokonanie zarzutów.

Departament Pojazdów Samochodowych wyśle do Państwa list z informacją o czekającym Państwa przesłuchaniu. Poda on datę i godzinę przesłuchania, jak również miejsce przesłuchania. Będziesz miał również możliwość odwołania się od decyzji w ciągu 30 dni. Jeśli nie odwołają się Państwo od decyzji DMV, Państwa prawo jazdy zostanie automatycznie zawieszone. Dobrym pomysłem jest skontaktowanie się z licencjonowanym prawnikiem tak szybko, jak to możliwe. Może on pomóc zrozumieć swoje prawa i jak przedstawić sprawę na przesłuchaniu.

Jeśli zostałeś aresztowany za jazdę pod wpływem, policja skonfiskuje Twoje prawo jazdy. Działanie to jest wymogiem ustawowym. Funkcjonariusz musi Państwa o tym poinformować i musi przekazać prawo jazdy do DMV w ciągu 24 godzin. Jeśli nie skontaktują się Państwo z DMV w ciągu 10 dni od aresztowania, Państwa prawo jazdy zostanie automatycznie zawieszone. Otrzyma Pan/Pani zawiadomienie o zawieszeniu, które będzie zawierało nazwę i adres biura DMV, do którego może się Pan/Pani udać w celu dokonania odpowiedniej wpłaty.

Ma Pan/Pani prawo do złożenia wniosku o przesłuchanie w DMV, pod warunkiem, że zrobi Pan/Pani to w ciągu 15 dni od aresztowania. DMV odpowie na Twój wniosek i zostaniesz powiadomiony o dacie, godzinie i miejscu przesłuchania. Nie będziesz mógł przyznać się do winy za pośrednictwem poczty. Należy stawić się na przesłuchanie, które odbywa się w biurze DMV. Przesłuchanie odbywa się przed funkcjonariuszem ds. przesłuchań, który jest pracownikiem DMV. Podczas przesłuchania będziesz miał możliwość zadawania pytań funkcjonariuszowi i przesłuchiwania go.

Podobne tematy

Udostępnij