Odzyskaj to co potrzebujesz

Blog to przestrzeń, gdzie odzyskasz to co Cię straciłeś, ukoisz nerwy, wzbogacisz i wzmocnisz pewność siebie. Skupimy się na Twoim rozwoju.

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy

W zależności od sytuacji, możesz być w stanie odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy. Istnieje jednak wiele powodów, dla których możesz odejść z pracy i nie wiedzieć, jak zabrać się za odzyskanie wynagrodzenia. Należą do nich nadpłata wynagrodzenia, odejście w pośpiechu, czy radzenie sobie ze sporem w miejscu pracy.

Nadpłata wynagrodzenia

Posiadanie zaległego wynagrodzenia od byłego pracodawcy może być frustrujące. Na szczęście istnieją sposoby, aby odzyskać tę kwotę od byłego pracodawcy. Jeśli nie jesteś pewien jak odzyskać swoją pensję, skontaktuj się z prawnikiem, który poprowadzi Cię przez ten proces.

W zależności od wielkości Twojej nadpłaty, może być konieczne zapłacenie salda w jednej lub kilku płatnościach. Płatności można dokonać czekiem, kartą kredytową lub przelewem bankowym. Możesz również umorzyć część lub całość nadpłaty.

Zanim rozpoczniesz proces odzyskiwania należności, musisz mieć pewność, że zawarłeś z pracownikiem pisemną umowę. Umowa powinna określać, w jaki sposób nadpłata zostanie odzyskana i jak zostanie potrącona z wypłaty pracownika. Należy przekazać pracownikowi informację o ewentualnym procesie odwoławczym w sprawie wyrównania wynagrodzenia. Należy powiadomić pracownika o nadpłacie w ciągu ośmiu tygodni od jej dokonania.

Jeśli nie powiadomiłeś pracownika o nadpłacie, jest to traktowane jako naruszenie zasad poufności. Pracownik ma wtedy tydzień na złożenie pisemnego sprzeciwu. Jeśli pracownik odmówi spłaty, agencja może wystąpić na drogę sądową. Przed podjęciem kroków prawnych należy rozważyć sytuację finansową byłego pracownika.

Następnie agencja musi rozpocząć proces odzyskiwania należności. Ważne jest, aby agencja zapisywała wszystkie podjęte kroki i sposób ich wykonania. Istotne jest również, aby agencja zgłosiła metodę odzyskiwania do OSC.

Jeśli masz zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy, skontaktuj się z adwokatem, który może Cię przeprowadzić przez ten proces. Możesz również dowiedzieć się, czy jesteś uprawniony do złożenia pozwu o constructive dismissal. Niezależnie od tego, czy możesz odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy czy nie, ważne jest, aby działać szybko. Odzyskanie pensji pomoże Ci rozwiązać problem długu cywilnego.

Użycie automatycznego procesu retro w celu odzyskania nadpłaty może być dobrym rozwiązaniem. Można go użyć, jeśli nadpłata pochodzi z transakcji dodatkowego wynagrodzenia. Należy jednak uważać na poleganie na automatycznie generowanej kwocie nadpłaty.

Powody odejścia w pośpiechu

Odejście z pracy to trudna pigułka do przełknięcia, a myśl o podwyżce w postaci złotego biletu może być zniechęcająca. Ale nie wszystko jest doom and gloom. Jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby przejście było nieco łagodniejsze. Najlepiej zacząć od nawiązania dobrych relacji z szefem. W ten sposób będziesz mógł ruszyć dalej ze swoim życiem, nie musząc walczyć z przegraną bitwą. Ostatnią rzeczą do zrobienia jest umieszczenie siebie w biegu do następnego dużego awansu. W końcu nie musisz utknąć w martwym punkcie z ostatnim pracownikiem miesiąca. Korzystanie z odrobiny social media smarts może pomóc wylądować dużą pracę swoich marzeń.

Składanie wniosku o odzyskanie wynagrodzenia

Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem najemnym, wykonawcą, niezależnym wykonawcą, czy członkiem związku zawodowego, masz prawo złożyć wniosek o odzyskanie wynagrodzenia od byłego pracodawcy. Departament Pracy Illinois jest odpowiedzialny za zbadanie roszczeń dotyczących niewypłaconych wynagrodzeń.

Możesz złożyć skargę pocztą lub online. Obie metody wymagają, abyś podał wszystkie znane ci informacje o twoim pracodawcy. Będziesz musiał również podpisać pod przysięgą formularz Wage Claim Form. Formularze te można otrzymać w biurach Job Center. Po wypełnieniu formularza ważne jest uzyskanie potwierdzenia odbioru przez pracodawcę.

Musisz dołączyć dokumenty potwierdzające, takie jak karty czasu pracy, podręczniki dla pracowników i odcinki wypłaty. Pomogą one wykazać liczbę przepracowanych godzin i stawkę wynagrodzenia. Jeśli pracodawca płaci ci przez bezpośredni depozyt, musisz otrzymać odcinek czeku pokazujący liczbę przepracowanych godzin i potrącenia.

Departament Pracy Illinois zachęca do składania podań drogą elektroniczną. Możesz jednak złożyć wniosek w formie papierowej, jeśli taka jest Twoja preferencja.

Przed złożeniem wniosku powinieneś skontaktować się z lokalnym Labor Standards Office, aby ustalić, jaki rodzaj wniosku powinieneś złożyć. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, musisz dołączyć dokumentację pokazującą, że twoje środki zaradcze zostały wyczerpane.

Możesz również złożyć wniosek do Division of Wage and Hour Regulation. Wydział zbada twój wniosek i może skontaktować się z twoim pracodawcą, aby spróbować rozwiązać spór. Możesz również pozwać pracodawcę w sądzie okręgowym.

Jeśli twoje roszczenie zostanie odrzucone, możesz poprosić o nieformalne przesłuchanie w UALD. Na tym przesłuchaniu przedstawisz dowody, a pracodawca będzie miał możliwość podważenia twojego roszczenia.

Jeśli nie jesteś w stanie uczestniczyć w nieformalnym przesłuchaniu, możesz poprosić o przesłuchanie administracyjne. Rozprawa administracyjna odbędzie się przed funkcjonariuszem ds. przesłuchań. Funkcjonariusz ds. przesłuchań przeanalizuje przedstawione przez Ciebie dowody i zdecyduje, czy Twoje roszczenie jest ważne. Jeśli urzędnik uzna, że Twoja sprawa jest ważna, zostanie Ci przyznana kwota niewypłaconego wynagrodzenia.

Radzenie sobie z rozwiązywaniem sporów w miejscu pracy

Otrzymanie zaległej pensji od byłego pracodawcy może być wyzwaniem. Może to prowadzić do konfliktu między pracownikiem a jego byłym pracodawcą. Podczas gdy większość sporów może być rozwiązana nieformalnie, poważniejsze kwestie będą wymagały bardziej formalnego podejścia.

Proces rozwiązywania sporów jest metodą rozwiązywania sporów w miejscu pracy. Proces ten ma na celu zapewnienie pracowników, że są wysłuchiwani.

Proces ten nie ma na celu zastąpienia Komisji Pracy (Fair Work Commission) lub sądów w sprawach dotyczących niewypłaconych wynagrodzeń. Może być jednak pomocny w stosowaniu. Podczas procesu pracownik może być reprezentowany przez adwokata. Jest to opcja dostępna dla pracowników, którzy nie są członkami związku zawodowego.

Jeśli spór dotyczy dyskryminacji lub odwetu, pracownik może zwrócić się o pomoc do Biura Równości Instytucjonalnej (OIE). OIE może ułatwić mediację w sprawach dotyczących dyskryminacji i odwetu.

Jeśli pracownik chce się odwołać od decyzji, może złożyć formalne zażalenie. Zażalenie można złożyć w związku z dyskryminacją ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe, płeć lub inne warunki zatrudnienia. Skarga musi być złożona w odpowiedni sposób, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy.

Jeśli zażalenie dotyczy kwestii klasyfikacji stanowisk, należy zaangażować przełożonego lub dział. Decyzja kierownika może polegać na odrzuceniu zażalenia lub określeniu odpowiedniego środka zaradczego.

Jeśli spór nie zostanie rozwiązany, pracownik może skierować sprawę do Dispute Review Panel. Rozpatrzenie sprawy przez Dispute Review Panel może trwać 15 dni kalendarzowych. Procedura rozstrzygania sporów nie dotyczy pracowników tymczasowych ani pracowników objętych umową o pracę.

Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana, pracodawca może podjąć kroki prawne przeciwko pracownikowi. Może to obejmować roszczenie cywilne, ostateczne potrącenie z wynagrodzenia pracownika lub postępowanie sądowe.

Komisja Pracy (Fair Work Commission) może również zająć się sporem poprzez mediację lub arbitraż. Wynik będzie wiążący dla stron. Ważne jest, aby wcześniej uzyskać informacje na temat tego procesu.

Podobne tematy

Udostępnij