Odzyskaj to co potrzebujesz

Blog to przestrzeń, gdzie odzyskasz to co Cię straciłeś, ukoisz nerwy, wzbogacisz i wzmocnisz pewność siebie. Skupimy się na Twoim rozwoju.

Jak odzyskać utracone prawo jazdy za alkohol

Jak odzyskać utracone prawo jazdy za alkohol

Uzyskanie prawa jazdy cofniętego może być bardzo trudną rzeczą do czynienia. Może to wymagać wiele wysiłku i pracy, ale są pewne rzeczy, które możesz zrobić, aby upewnić się, że możesz odzyskać swoje prawo jazdy.

Zawieszenie a cofnięcie

Niezależnie od tego, czy stoisz przed możliwością utraty prawa jazdy po raz pierwszy, czy też już zostało Ci ono odebrane, są pewne rzeczy, które musisz wiedzieć o cofnięciu i zawieszeniu. Oba te rodzaje kar są tymczasowe i mają na celu ochronę społeczeństwa przed wypadkami spowodowanymi przez alkohol.

Kierowcy mogą otrzymać zawieszenie z różnych powodów, w tym za jazdę bez ubezpieczenia, DUI, lub posiadanie zbyt wielu mandatów drogowych w danym okresie czasu. Ogólnie rzecz biorąc, zawieszenie jest mniej surowe niż odebranie prawa jazdy. Jednakże, jeśli mają Państwo wielokrotne wykroczenia, być może będą Państwo musieli poczekać kilka miesięcy, zanim będą mogli Państwo odzyskać swoje uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Jeśli chcesz przywrócić swoje prawo jazdy, będziesz musiał spełnić wymagania dotyczące przywrócenia i wnieść opłaty.

Zawieszenie może przybierać różne formy i różni się w zależności od stanu. Zazwyczaj zawieszona licencja to określony czas, np. rok. Długość zawieszenia jest określona w zawiadomieniu DMV. Cofnięcie jest bardziej skomplikowane. Prawo jazdy może zostać odebrane po DUI, odmowie poddania się testowi chemicznemu, lub przestępstwie związanym z narkotykami lub modyfikacjami prawa jazdy. Odebranie prawa jazdy może być uchylone, jeśli DMV nie znajdzie podstawy do działania, lub możesz poprosić o rozprawę sądową, aby zakwestionować zawieszenie. Cofnięcie zazwyczaj wiąże się z konfiskatą prawa jazdy, a kierowca musi poczekać do zakończenia okresu cofnięcia, zanim będzie mógł ponownie podjąć jazdę.

Jeśli Państwa prawo jazdy zostało odebrane, mogą Państwo ubiegać się o licencję hardship. Jest to licencja, która pozwala na jazdę do miejsc z ograniczonymi ograniczeniami, takimi jak wizyty lekarskie, do szkoły lub do pracy. Prawo jazdy może również wymagać zainstalowania urządzenia blokującego zapłon na okres sześciu miesięcy.

Jeśli mają Państwo cofnięte prawo jazdy, mogą Państwo przywrócić swoje uprawnienia do prowadzenia pojazdów poprzez ponowne ubieganie się o wydanie prawa jazdy. Proces ten nie zawsze jest łatwy i mogą Państwo potrzebować usług adwokata. Może być również konieczne przystąpienie do nowego egzaminu na prawo jazdy, wniesienie opłat lub ponowne przystąpienie do egzaminu.

Chociaż nie ma oficjalnego badania, w jaki sposób odebranie lub zawieszenie wpływa na zatrudnienie i dochody, istnieją dowody, że połączenie ścisłego egzekwowania i administracyjnych przepisów dotyczących zawieszenia prawa jazdy zmniejsza liczbę powtórnych wykroczeń i śmiertelnych wypadków. National Highway Traffic Safety Administration zaleca administracyjne zawieszenie prawa jazdy na co najmniej 90 dni.

W zależności od lokalnych przepisów, mogą Państwo być w stanie uzyskać licencję odporną na cofnięcie, która jest pozwoleniem, które można wykorzystać do jazdy w różnych miejscach w okresie cofnięcia. Może być również możliwe uzyskanie ograniczonego prawa jazdy, które jest pozwoleniem, którego można używać do pewnych celów w okresie zawieszenia. Ograniczone prawo jazdy może zawierać ograniczenia, takie jak maksymalna liczba mil, które można przejechać w miesiącu, lub kwota pieniędzy, którą można wydać w danym miejscu.

Okres oczekiwania na przywrócenie prawa jazdy

Uzyskanie przywrócenia prawa jazdy w związku z utratą alkoholu wymaga przestrzegania pewnych procedur. Na przykład, jeśli otrzymałeś odebranie prawa jazdy za jazdę pod wpływem, będziesz musiał ukończyć test umiejętności jazdy i uzyskać urządzenie blokujące zapłon. Oprócz tych wymogów, należy również uiścić opłatę za przywrócenie prawa jazdy. Opłaty te są pobierane oddzielnie od przywrócenia prawa jazdy.

W większości przypadków, będą Państwo musieli odczekać pewien okres czasu zanim będą mogli Państwo ubiegać się o przywrócenie prawa jazdy. Ten okres oczekiwania jest uzależniony od Państwa wcześniejszej historii prowadzenia pojazdu oraz przyczyny obecnego odebrania prawa jazdy. Więcej informacji na temat procesu przywrócenia prawa jazdy można znaleźć na stronie internetowej DMV. Można również pobrać aplikację mobilną DDS 2 GO, aby zobaczyć wymagania dotyczące przywrócenia prawa jazdy w konkretnej sytuacji.

Podczas procesu przywracania prawa jazdy należy przedstawić dowód zadowalającego uczestnictwa w certyfikowanym programie leczenia alkoholizmu przez co najmniej 90 dni. W niektórych przypadkach wymagane będzie również przedstawienie dowodu, że posiada Pan/Pani sądowy nakaz zainstalowania w swoim pojeździe urządzenia blokującego zapłon. Może być również wymagane przeprowadzenie testu wzroku. Przywrócenie prawa jazdy zostanie odrzucone, jeśli nie dostarczysz akceptowalnej dokumentacji.

Okres oczekiwania na przywrócenie prawa jazdy może wynosić nawet jeden rok. Długość zawieszenia i odebrania prawa jazdy zależy od wykroczenia i jego powagi. Jeśli zostali Państwo skazani za dwa wykroczenia typu OWI w ciągu jednego roku, będą Państwo musieli odczekać jeden rok zanim będą mogli Państwo ubiegać się o przywrócenie prawa jazdy. Podobnie, będziesz musiał poczekać jeden pełny rok, jeśli jesteś nieletni.

W niektórych przypadkach, mogą Państwo otrzymać przesłuchanie przed Departamentem Pojazdów Samochodowych. Jeśli kwalifikujesz się do tej opcji, będziesz musiał podać Departamentowi swoją datę urodzenia i adres. Departament powiadomi Cię wtedy o miejscu i czasie przesłuchania. Wniosek należy złożyć w ciągu 15 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, zostanie wysłane pismo z prośbą o ponowne wysłanie wniosku.

Jeśli zostałeś skazany za wykroczenie związane z alkoholem, będziesz musiał złożyć wypełniony formularz i uiścić opłatę za przywrócenie do służby. Opłata ta wynosi zazwyczaj $220. Oprócz tej opłaty, należy uiścić wszelkie inne opłaty, które są należne. Opłatę za przywrócenie stanu poprzedniego można uiścić osobiście, telefonicznie lub pocztą. Można również zapłacić za pośrednictwem aplikacji mobilnej DDS 2 GO.

Jeśli zostałeś skazany za drugie lub kolejne DUI w ciągu sześciu miesięcy, będziesz musiał zainstalować w swoim samochodzie urządzenie blokujące zapłon. Będą Państwo również monitorowani przez ostatnie trzy miesiące tego sześciomiesięcznego okresu. Będziesz musiał dostarczyć do sądu kopię certyfikatu instalacji urządzenia blokującego zapłon, jak również dowód, że pomyślnie zdałeś testy pisemne i umiejętności. Będzie Pan/Pani również zobowiązany/a do zapłacenia grzywny. Po zakończeniu procedury przywrócenia prawa jazdy, będą Państwo mogli ubiegać się o nowe prawo jazdy.

Odwołanie się od odebranego prawa jazdy

Niezależnie od tego, czy zostali Państwo aresztowani za jazdę w stanie nietrzeźwym, czy też mieli Państwo po prostu zawieszone prawo jazdy, mogą Państwo odwołać się od decyzji. Proces jest dość skomplikowany, ale zazwyczaj można polegać na prawniku, aby zapewnić, że otrzymujesz najwięcej z procesu. Mogą Państwo złożyć odwołanie od prawa jazdy do sześciu tygodni przed datą uzyskania uprawnień. Jednak Twoje szanse na wygraną będą niskie bez doświadczonego adwokata, który Ci pomoże.

Kiedy ubiegają się Państwo o nowe prawo jazdy, może być wymagane przeprowadzenie oceny pod kątem nadużywania substancji. Ocena ta jest konieczna, aby zapewnić, że Twój problem alkoholowy jest pod kontrolą i że jesteś gotowy do wznowienia bezpiecznej i legalnej jazdy. W zależności od stanu, możesz zostać poproszony o przedstawienie dowodu, że ukończyłeś zatwierdzony program leczenia alkoholizmu.

Ocena może obejmować następujące elementy: próbkę moczu, test alkomatem oraz pomiar zawartości alkoholu we krwi. Możesz również zostać poproszony o przedstawienie dowodów na to, że uczęszczasz na leczenie do licencjonowanego doradcy ds. uzależnień. Jest to spowodowane tym, że sąd jest zainteresowany tym, jak zmieniłeś swoje nawyki związane z piciem i czy Twój alkoholizm wpływa na Twoje codzienne życie.

Kluczem do skutecznego odwołania się od odebranego prawa jazdy jest wykazanie, że Twoje problemy z alkoholem lub narkotykami są pod kontrolą. Może to być trudne, zwłaszcza jeśli jesteś recydywistą. Musisz również udowodnić, że prawdopodobnie będziesz w stanie utrzymać swoją trzeźwość i utrzymać swoje agresywne zachowanie w ryzach.

W przeciwieństwie do typowego prawa jazdy, które jest zawieszone na określony czas, odebrane prawo jazdy jest stałym zakazem prowadzenia pojazdów w stanie Nowy Jork. Podczas odebrania prawa jazdy, nadal jest Pani na okresie próbnym w systemie sądowym. Ponadto, muszą Państwo upewnić się, że jeżdżą Państwo zgodnie z prawem i unikają naruszeń przepisów ruchu drogowego. Kary za drugie wykroczenie są bardziej drakońskie niż za pierwsze. W rzeczywistości, możesz być trwale zakazane jazdy w NY, jeśli jesteś oskarżony o trzecim lub więcej DUI. Będziesz musiał uczestniczyć w regularnych testach alkoholowych i narkotykowych, aby spełnić swoje wymagania.

Najlepszym sposobem, aby skutecznie przekonać sąd, że pokonałeś swoje uzależnienie od alkoholu i narkotyków jest poddanie się ocenie pod kątem używania substancji. Możesz również rozważyć uczestnictwo w spotkaniach AA, aby zademonstrować swoją trzeźwość. Możesz także spróbować znaleźć renomowaną placówkę odwykową, która pomoże Ci osiągnąć cele związane z trzeźwością. Jeśli nie jesteś pewien, zawsze możesz poprosić swojego lekarza, aby zeznawał w Twoim imieniu.

Oprócz oceny powinieneś przedstawić sądowi wszelkie inne dowody, które Twoim zdaniem mają znaczenie dla sprawy. Może to być np. list od profesjonalisty lub kogoś, kto był związany z Twoim życiem, np. rodzica, małżonka lub partnera. W ten sposób udowodnisz, że dokonałeś pozytywnych zmian w swoim życiu i że Twój problem alkoholowy jest pod kontrolą.

Podobne tematy

Udostępnij